تبلیغات
نه هر که چهره بر افروخت دلبری داند


نه هر که چهره بر افروخت دلبری داند


یکشنبه 21 مرداد 1386

ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما     

                        آب روی خوبی از چاه زنخدان شما

عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده             

                        بازگردد یا براید چیست فرمان شما

بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر        

                     زان كه زد بر دیده آب روی خشان شما

با صبا همراه بفرست از رخت گلدسته ای                 

           بو كه بویی بشنوم از خاك بستان شما

دل خرابی می كند دلدار را آگه كنید                   

                زینهار ای دوستان جان من و جان شما

كی دهد دست این غرض یارب كه همدستان شوند     

          خاطر مجموع ما زلف پریشان شما

دور دار از خاك و خون دامن چو بر ما بگذری           

        كاندر این ره كشته بسیارند قربان شما

ای شهنشاه بلند اختر خدا را همتی                      

            تا ببوسم همچو اختر خاك ایوان شما

 
نوشته شده توسط شفقی در یکشنبه 21 مرداد 1386 و ساعت 09:08 ق.ظ
Desined By Mohamad + Alireza